Javne nabavke

Naziv Naručilac Vrsta postupka Datum
Fibra (šifra 68/2020) • Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Polimer granule za modifikaciju bitumena (šifra 67/2020) • Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
JN 38-20-Rekonstrukcija sistema relejne zaštite i sopstvene potrošnje u TS 35/10 kV "Paraćin V- Krežbinac". • Naručilac: Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
JN 36-20 -Rekonstrukcija relejne zaštite i sopstvene potrošnje i uvođenje u SDU TS 35/10kV „Katun" • Naručilac: Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu za potrebe RFZO • Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila za period od godinu dana, po partijama, javna nabavka br. M-45/20 • Naručilac: Institut za kukuruz "Zemun Polje", • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Nabavka rezervnih delova Partija 4 JN-211/19-50-4 • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
OP/D/01/19 - Nabavka nameštaja i opreme za drugu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola • Naručilac: "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
JN 27-20 Radovi na adaptaciji prostorija Dispečerskog centra - PDC „Pančevo“. • Naručilac: Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Servisno i licencno održavanje SAP aplikacije, JN 55/20 • Naručilac: Ministarstvo unutrašnjih poslova • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Kancelarijski materijal • Naručilac: Pozorište za decu Kragujevac • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Dobra – gume za automobile, šifra JNMV-D-27/2020 • Naručilac: Grad Novi Sad - Služba za zajedničke poslove • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Geodetsko snimanje deponije uglja • Naručilac: Energetika d.o.o. Kragujevac • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
RHP-W9-AB-CW/NOP2-2020 - Nabavka izvođenja radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u okviru proširenja devetog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na lokacijama u Čačku i Pećincima • Naručilac: "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
HRANA ZA KUĆNE LjUBIMCE • Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Predmet javne nabavke: br. 1.2.9 Usluge interneta (ORN: 72400000 Usluge interneta) • Naručilac: PD Radio Televizija Kragujevac doo • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Nabavka usluga - istražna bušotina, izgradnja novih bunara • Naručilac: Javno komunalno preduzeće Sopot • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Nabavka usluga fizičkog obezbeđenja objekta Opštinske uprave opštine Medveđa • Naručilac: Opštinska uprava opštine Medveđa • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Održavanje i popravka vozila Partija 4 JN-185/19-294-4 • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Nabavka papirne galanterije za održavanje higijene za potrebe Ministarstva spoljnih poslova • Naručilac: MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge