Javne nabavke

Naziv Naručilac Vrsta postupka Datum
Javna nabavka br. U-29/20 Usluga održavanja – teh.podrške za računarsku virtuelnu infrastrukturu VMWARE (Virtualizovani DATA centar) • Naručilac: JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJE • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Održavanje i popravka vozila Partija 4 JN-185/19-294-4 • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Nabavka vozila za obavljanje delatnosti • Naručilac: JKP "Suboticagas" • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
SERVISIRANjE I ODRŽAVANjE INKUBATORA JN MV 26/2020 • Naručilac: Opšta bolnica Aleksinac • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
179 OD/20 – Pretvarači i merni uređaji za otpadne vode, na 12 meseci • Naručilac: JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
29 NMV/20 - Nabavka pocinkovane žice i betonskih stubova, na 3 meseca • Naručilac: JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Održavanje i popravka vozila Partija 4 JN-185/19-294-4 • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Nabavka pneumatika Partija 4 JN-111/18-23 • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Oprema za laboratorijsku analizu (tečni hromatograf) • Naručilac: ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Oprema za laboratorijsku analazi (Gasni hromatograf) • Naručilac: ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
obuka za korišćenje i obardu podataka na hardveru i softveu za digitalnu forenziku • Naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 24.11.2020.
Citostatici sa Liste B i LIste D Liste lekova JN br.404-1-110/20-20 • Naručilac: DOM ZDRAVLjA "RUMA" RUMA • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 24.11.2020.
Čišćenje objekata • Naručilac: Javno preduzeće Sportski centar "Novi Beograd" • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 23.11.2020.
Javna nabavka medicinske opreme • Naručilac: Zavod Za Zdravstvenu Zaštitu Studenata Novi Sad • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 23.11.2020.
Rezervni delovi za postrojenje za proizvodnju asfalta "Benninghoven" (šifra 66/2020) • Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 23.11.2020.
Putarska industrijska so (šifra 56/2020) • Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 23.11.2020.
Aparat ELISA READERproizvodnje URIT • Naručilac: REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 23.11.2020.
JNMV 1.2.15/2020 Servis i baždarenje kalorimetara, ORN: 50433000 • Naručilac: JAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJA • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 23.11.2020.
ČELIČNA UŽAD 4000/0769/2019 Jana 3818/2019 • Naručilac: Elektroprivreda Srbije JP Beograd - ogranak RB Kolubara • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 23.11.2020.
Javna nabavka usluge mobilne telefonije • Naručilac: GRAD ČAČAK • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 23.11.2020.
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge