Javne nabavke

Naziv Naručilac Vrsta postupka Datum
Sanacija kamina na objektu Nova Sušara 4000/0507/2020 Jana881/2020 • Naručilac: Elektroprivreda Srbije JP Beograd - ogranak RB Kolubara • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 23.11.2020.
OSIGURANjE • Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 23.11.2020.
nabavka i ugradnja fabričkih predizolovnih cevi • Naručilac: Javno komunalno preduzeće ,,Gradska Toplana" • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 23.11.2020.
USLUGE OMLADINSKE ZADRUGE • Naručilac: JKP KOMUNALAC • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 21.11.2020.
PREHRAMBENI PROIZVODI 4 - SVINjSKO I JUNEĆE MESO, JN br. 77/20 • Naručilac: Ustanova Studentski centar "Beograd" • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Javna nabavka br. D-54/20 NABAVKA HRANE, PIĆA I NAMIRNICA ZA PRIPREMANjE OBROKA – RESTORAN U BEOGRADU ZA PERIOD OD DVE GODINE – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI • Naručilac: JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJE • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Nabavka rezervnih delova za motorna vozila • Naručilac: 1 logistički centar centralne logističke baze uprave za logistiku generalštaba Vojske Srbije • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
1.2.6/18-630-68/2020- Usluge održavanja merno ispitne opreme- baždarenje i verifikacija • Naručilac: VP 3472 NIŠ • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
Štampanje specijalnih obrazaca, letaka, prospekata, novina preduzeća i drugog štampanog materijala • Naručilac: JKP `` Parking Servis `` Novi Sad 21101 Novi Sad • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
JN 3100/0134/2020- Kalibracija i održavanje radioaktivnih merača gustine BERTHOLD • Naručilac: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd - Ogranak TE-KO Kostolac • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
28/64 Građevinsko-zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP „Gradsko stambeno“, sa dominantnom zastupljenošću jedne vrste radova: zidarski, betonski, armirano betonski, bravarski, krovopokrivački, izolaterski, limarski, molersko farbarski, fasaderski sa upotrebom klasičnih skela. (PARTIJA br. 1 – 28/8). • Naručilac: JP "Gradsko stambeno" • Vrsta postupka: kvalifikacioni postupak • Datum: 20.11.2020.
Posredovanje pri kupovini medijskog prostora na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram i izrada kreativnih rešenja • Naručilac: Turistička organizacija Srbije • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Usluga održavanja telefonskih centrala i telefonskih i faks aparata u vangarantnom roku, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i materijala, za potrebe Poreske uprave, organizacionih jedinica područja Niš, na period od 24 meseca • Naručilac: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centrala • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
održavanje vozila • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICA • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Posredovanja pri kupovini medijskog prostora na pretraživaču Gugl ads i izrada kreativnih rešenja • Naručilac: Turistička organizacija Srbije • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
PRIKLjUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE POSLOVNOG OBJEKTA BULEVAR OSLOBOĐENjA BR.5 TRANSNAFTA AD • Naručilac: TRANSNAFTA AD PANČEVO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
održavanje vozila • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICA • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova za 2019.godinu, jn br. 404-1-110/29-28, Farmalogist d.o.o., Beograd • Naručilac: INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA ŠEST SEOSKIH DOMAĆINSTAVA - GRANT • Naručilac: OPŠTINA ODžACI • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
Materijal za dijalizu CJN br. 404-1-110/19-93 • Naručilac: Dom zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj" • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge