Javne nabavke

Naziv Naručilac Vrsta postupka Datum
održavanje vozila • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICA • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA • Naručilac: Institut za nuklearne nauke Vinča • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
održavanje vozila • Naručilac: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICA • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Materijal za dijalizu CJN br. 404-1-110/19-93 • Naručilac: Dom zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj" • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Štampa monografija • Naručilac: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
Benzin, dizel gorivo i TNG • Naručilac: Institut za higijenu i tehnologiju mesa • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
Lekovi sa Liste lekova- Farmalogist d.o.o., Beograd • Naručilac: INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2020.godinu, jn br.404-1-110/19-84, Farmalogist d.o.o., Beograd • Naručilac: INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
16/2020–Gorivo za motorna vozila za potrebe Doma zdravlja „Čačak“ Čačak (jednogodišnje potrebe) • Naručilac: Dom zdravlja "Čačak" Čačak • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova za 2019.godinu, jn br. 404-1-110/29-28, Farmalogist d.o.o., Beograd • Naručilac: INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 10/2020 STOMATOLOŠKA STOLICA PONOVLjENI POSTUPAK • Naručilac: Dom zdravlja Kikinda • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
JN/2000/0198/2020 (761/2020) - Rezni i brusni alat i aparati za zavarivanje - HE Đerdap • Naručilac: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAP • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Laboratorijski materijal - PCR plastika • Naručilac: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka-Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Cankareva 3 • Naručilac: JKP " Novosadska toplana" , Novi Sad • Vrsta postupka: kvalifikacioni postupak • Datum: 20.11.2020.
Električna energija, redni broj 404-1-112/19-37 • Naručilac: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti 39 Gornja Toponica • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN 3100/0479/2020 - Servis rashladnih kompresora i rashladnih sistema klimatizacije elektropostrojenja • Naručilac: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd - Ogranak TE-KO Kostolac • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Nabavka uređaja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži, sa ugradnjom, u objektu Poreske uprave -CVPO, Beograd, Kralja Milana 5 • Naručilac: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centrala • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0152/2020 (697/2020) - FARBARSKI I STAKLARSKI RADOVI ZA POTREBE TE-TO SREMSKA MITROVICA • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0046/2020 (1278/2020) - ODRŽAVANjE VATROGASNOG VOZILA I VATROGASNE OPREME ZA POTREBE „TE-TO ZRENjANIN“ • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0130/2020 (1027/2020) - USLUGE ODRŽAVANjA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE TE-TO SREMSKA MITROVICA • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge