Javne nabavke

Naziv Naručilac Vrsta postupka Datum
Mobilna telefonija • Naručilac: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0130/2020 (1240/2020) - USLUGE ODRŽAVANjA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE TE-TO NOVI SAD • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Sanacija objekta brigade na Bežanijskoj kosi, JN broj 84/20 • Naručilac: Ministarstvo unutrašnjih poslova • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0080/2020 (280/2020) - REZERVNI DELOVI ZA POLjOPRIVREDNE I RADNE MAŠINE ZA POTREBE TE-TO SREMSKA MITROVICA • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0061/2020 (1034/2020) - OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POTREBE “TE-TO ZRENjANIN • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE U TRANSNAFTA AD • Naručilac: TRANSNAFTA AD PANČEVO • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
JN/3200/0104/2020 (1612/2020) - UKLANjANjE KOROVA I ODRŽAVANjE FABRIČKOG KRUGA ZA POTREBE TE-TO NOVI SAD • Naručilac: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TO • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN/2000/0076/2020 (311/2020) - Lanci za dizanje ustava na ispustu u Nišavu • Naručilac: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAP • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN 1.2.9/2020 Usluge tehničkog pregleda • Naručilac: Gradska Turistička Organizacija Kragujevac • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 20.11.2020.
Centralizovana javna nabavka 9/20 Kancelarijski materijal • Naručilac: JKP "ZELENILO BEOGRAD" • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
JN 1349/2020 (3000/0151/2020) - Delovi pumpi sirove vode blokova A1-A6 TENT-A • Naručilac: JP Elektroprivreda Srbije Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 20.11.2020.
Javna nabavka usluga – kasko osiguranje motornog vozila • Naručilac: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
28/61 Građevinsko-zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP „Gradsko stambeno“, sa dominantnom zastupljenošću jedne vrste radova: zidarski, betonski, armirano betonski, bravarski, krovopokrivački, izolaterski, limarski, molersko farbarski, fasaderski sa upotrebom klasičnih skela. (PARTIJA br. 1 – 28/8). • Naručilac: JP "Gradsko stambeno" • Vrsta postupka: kvalifikacioni postupak • Datum: 19.11.2020.
Održavanje kompjuterskog softvera za vezu smart kartica i korisničke aplikacije, JN 66/2020 • Naručilac: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
JN 3100/0129/2020 - Isporuka, montaža sa puštanjem u rad pumpi za doziranje hemikalija • Naručilac: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd - Ogranak TE-KO Kostolac • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
Usluge mobilne telefonije • Naručilac: JP Sava Centar • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, JN 1.1.1/20 • Naručilac: Koridori Srbije d.o.o Beograd • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
JN 3100/0497/2020 - Specijalna oprema za zavarivanje • Naručilac: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd - Ogranak TE-KO Kostolac • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
JN 14/20 - Nabavka viljuškara • Naručilac: PD za pružanje usluga "PRO TENT"d.o.o. Obrenovac • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti • Datum: 19.11.2020.
JN 3100/0269/2020 - Održavanje sistema za kontinualno merenje emisije dimnih gasova SICK • Naručilac: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd - Ogranak TE-KO Kostolac • Vrsta postupka: otvoreni postupak • Datum: 19.11.2020.
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge