Nazad na listu Prikaži sve

Javni konkurs u 2020. godini za održavanje okruglih stolova (vebinara) na temu fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja ili na temu sprečavanje širenja virusa Sars-Kovid 19 među sportistima (posebni programi)

TIP:

Status : Otvoren

Trajanje: 19.11.2020. - 30.11.2020.

DRŽAVA : Srbija


Opština Žabalj

JAVNI KONKURS U 2020. GODINI ZA ODRŽAVANjE OKRUGLIH STOLOVA (VEBINARA) NA TEMU FIZIČKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ZDRAVLjA ILI NA TEMU SPREČAVANjE ŠIRENjA VIRUSA SARS – KOVID 19 MEĐU SPORTISTIMA (POSEBNI PROGRAMI)

Konkurs

 

Nazad na listu Prikaži sve