Konkursi

Konkurs TIP Trajanje Status
Javni poziv- Konkurs za dodelu nagrade Dositej Obradović za životno delo za 2020.godinu • TIP Javni poziv- Konkurs za dodelu nagrade Dositej Obradović za životno delo za 2020.godinu • Trajanje 7.10.2020. - 12.12.2020. • Status Otvoren
Poziv za finansijsku podršku omladinskim organizacijama i mladima u Srbiji • TIP Poziv za finansijsku podršku omladinskim organizacijama i mladima u Srbiji • Trajanje 6.11.2020. - 30.11.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za podnošenje zahteva za kredite obezbeđene garancijom fonda za razvoj i učestvovanje u besplatnoj obuci u skladu sa programom promocije preduzetništva i samozapošljavanja • TIP Javni poziv za podnošenje zahteva za kredite obezbeđene garancijom fonda za razvoj i učestvovanje u besplatnoj obuci • Trajanje 4.11.2020. - 31.12.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za relizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica-pripravnika za 2020. godinu • TIP Javni poziv za relizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica-pripravnika za 2020. godinu • Trajanje 4.11.2020. - 7.12.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za učešće u programu: zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe • TIP Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za učešće u programu: zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe • Trajanje 4.11.2020. - 12.12.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za organizatore obuka za učešće u programu: zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji • TIP Javni poziv za organizatore obuka za učešće u programu: zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji • Trajanje 3.11.2020. - 4.12.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021. godinu • TIP Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije • Trajanje 3.11.2020. - 1.12.2020. • Status Otvoren
Belgrade Concert Hall Design • TIP Belgrade Concert Hall Design • Trajanje 2.11.2020. - 31.12.2020. • Status Otvoren
Podrška SDG 15 finansiranjem projekta koji koristi podatke / digitalne / nove tehnologije u cilju generisanja pozitivne akcije, zaštite, obnavljanja i održivog korišc&769enja usluga koje pruža prirodni ekosistem • TIP Podrška SDG 15 finansiranjem projekta koji koristi podatke / digitalne / nove tehnologije • Trajanje 20.11.2020. - 18.12.2020. • Status Otvoren
Data services-Services for the development of a Location Pool system in Serbia • TIP Data services-Services for the development of a Location Pool system in Serbia • Trajanje 20.11.2020. - 16.12.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za učešće u programu za ostvarivanje podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena u oblasti ruralne ekonomije 401-00-136/17/2020-01 • TIP Javni poziv za učešće u programu za ostvarivanje podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena u oblasti ruralne ekonomije 401-00-136/17/2020-01 • Trajanje 20.11.2020. - 27.11.2020. • Status Otvoren
Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2020. godini • TIP Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2020. godini • Trajanje 14.11.2020. - 30.11.2020. • Status Otvoren
Ideje koje doprinose razvoju i boljitku zajednica • TIP Ideje koje doprinose razvoju i boljitku zajednica • Trajanje 13.11.2020. - 14.12.2020. • Status Otvoren
Grant fonda YTTF-We are family foundations • TIP Grant fonda YTTF-We are family foundations • Trajanje 13.11.2020. - 30.11.2020. • Status Otvoren
Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2020. godini • TIP Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2020. godini • Trajanje 13.11.2020. - 30.11.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanu nabavku sertifikovanog sadnog materijala u 2020. godini • TIP Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanu nabavku sertifikovanog sadnog materijala u 2020. godini • Trajanje 13.11.2020. - 27.11.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za finansiranje programa udruženja za razvoj i unapređenje vinogradarstva u 2020. godini • TIP Javni poziv za finansiranje programa udruženja za razvoj i unapređenje vinogradarstva u 2020. godini • Trajanje 13.11.2020. - 27.11.2020. • Status Otvoren
Javni poziv za učešće u postupku predlaganja kandidata za dodelu Decembarske nagrade i javnih priznanja povodom 6.decembra, dana Opštine Šid • TIP Javni poziv za učešće u postupku predlaganja kandidata za dodelu Decembarske nagrade i javnih priznanja povodom 6.decembra, dana Opštine Šid • Trajanje 11.11.2020. - 26.11.2020. • Status Otvoren
Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa udruženja za 2021. godinu • TIP Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa udruženja za 2021. godinu • Trajanje 10.11.2020. - 25.11.2020. • Status Otvoren
Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2020. godini, a koje realizuju udruženja i savezi • TIP Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2020. godini • Trajanje 10.11.2020. - 25.11.2020. • Status Otvoren
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge