Nazad na listu Prikaži sve

Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

TIP:

Status : Otvoren

Trajanje: 1.7.2020. - 31.12.2020.

DRŽAVA : Srbija


1. KRATKOROČNI KREDITI

Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede.

Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Instrumenti obezbeđenja su garancija poslovne banke, ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, cesija potraživanja od državnih institucija i preduzeća, jemstvo fizičkog lica ili preduzetnika, hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu i zaloga na postojećoj opremi.

Uslovi korišćenja sredstava

Sadržaj potrebne dokumentacije

Zahtev za odobrenje kratkoročnog kredita - pravna lica

Zahtev za odobrenje kratkoročnog kredita - preduzetnici

Izjava o povezanim licima

Zahtev kreditnom birou

Izjava državna pomoć

Obavezni elementi procene tržišne vrednosti pokretnih stvari / nepokretnosti

Nazad na listu Prikaži sve