Uskoro nova verzija zakona o elektronskim komunikacijama

Uskoro nova verzija zakona o elektronskim komunikacijama

Pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin Rekla je Tanjugu da je Predlog Zakona o elektronskim komunikacijama do pre mesec dana bio na Vladi, ali da je morao da se izmeni. Predlog ovog zakona je ranije dobio pozitivnu ocenu od strane nadležnih tela Evropske unije.  U međuvremenu je usvojen Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara koji se odnosi i na elektronske komunikacije, frekvencije i numeracije. 

 

"U Zakonu o naknadama usvojena je odredba koja je bila suprotna odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama. Morali smo da naš zakon povučemo iz procedure. Izvršili smo odgovarajuće izmene, usaglasili i pripremili novu verziju.  Pomoćnica ministra navodi da će neki delovi novog zakona morati da se "dorade" u trenutku pristupanja Srbije EU. 

Zakon o elektronskim komunikacijama uredio je, na primer, pitanje prekomerne potrošnje prilikom korišćenja mobilnih telefona pa će, nakon što bude usvojen, dužnost operatora biti da građane na vreme obavesti da je "na granici" da preskoči limit na svom računu. 

 

Takođe, građani će moći da raskinu ugovor za mobilni telefon ranije ukoliko to žele, a platiće samo ono što su potrošili. U ovom zakonskom rešenju predviđeni su članovi koji se tiču bolje zaštite dece na internetu, pa su operatori dobili obavezu da pruže mogućnost tzv. "roditeljske kontrole" na svim online platformama.

 

Reljin kaže da je važno da se zakon usvoji po hitnom postupku te da čekanje na usvajanje zakona može imati negativan uticaj na poslovanje industrije koja se bavi eleketronskim komunikacijama.

 

Nazad na listu Prikaži sve